VINOP- 1.2.1-21

GINOP Plusz-1.2.1-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A VINOP-1.2.1-20 pályázati felhívás tervezete megváltozott, és új néven, GINOP Plusz-1.2.1-21 elérhető.

 • Akár 70%-os támogatás
 • A támogatás 90%-át előre folyósítják
 • Pest megyében is elérhető
 • Eszközbeszerzésre, ingatlanfejlesztésre, megújuló energiára…

Fejlesszen a leginnovatívabb termékeink segítségével - tele vagyunk ötletekkel

Kérjen ajánlatot és/vagy pályázati konzultációt most!

Benyújtás (1 hétig!)

·         2021. június 28. 12 óra 00 perctől

·  2021. július 5. 12 óra 00 percig

Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető  támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Elszámolható összköltség

Fejlesszen a leginnovatívabb termékeink segítségével - tele vagyunk ötletekkel

A támogatás maximális mértéke

1-2. benyújtási szakasz

Támogatási kategória

 

Fejlesztés helyszíne

 

Maximális támogatási

intenzitás

 

➢Átmeneti támogatás

➢ Észak-Magyarország

➢ Észak-Alföld

➢ Dél-Alföld

➢ Dél-Dunántúl

70%

➢ Közép-Dunántúl

➢ Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)

55%

➢ Nyugat-Dunántúl

45%

➢ Piliscsaba, Pilisjászfalu

➢ Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet, „De minimis” támogatás)

A pályázók köre

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amely nem tartozik a KATA hatálya alá

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  1. Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan vásárlásra nem fordítható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb a 70%-a)
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok a Felhívásban részletezettek szerint (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Egy projekt keretében kötelező a 1. tevékenység szerinti technológiafejlesztés, valamint a 2-es pontban található tételek közül legalább további 1 tevékenység.

Elszámolható költségek mértéke

Költségtípus

Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Minimális elszámolható költség összege (Ft)

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Maximális elszámolható költség összege (Ft)

Technológiafejlesztés (beleértve a termelési és szolgáltatási technológia fejlesztését, valamint infokommunikációs technológiafejlesztést, és az üzleti felhőszolgáltatásokat)

egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

10%

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás

70%

felhívás 2.3. q) pontja szerint

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

20%

a felhívás 2.3. o) pontja szerint, de maximum 50 millió Ft

Képzés

a felhívás 2.3. p) pontja szerint, de maximum 20 millió Ft

Üzleti felhőszolgáltatás

maximum 10 millió Ft

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

50%

a felhívás 2.3. r) pontja szerint

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.

A fenntartási kötelezettség részét képzi az eredményességi mérés is, amely alapján kerül meghatározásra, hogy a támogatás mekkora része válik vissza nem térítendő támogatássá. Az erre vonatkozó tájékoztató egy külön melléklet.

Előleg

A megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a.